Geliştirici Roman Editörlüğü "İlk cümleden son noktaya kadar."

"İlk cümleden son noktaya kadar."

Geliştirici Roman Editörlüğü
Kategori Birebir Proje Geliştirme
Kategori
  • Atölye Hakkında Bilgiler
  • Melisa Ceren Hasmaden Kimdir?

Teke tek bir çalışma olarak tasarlanmış bu atölyede romanın yapısından, diline, karakterin inşasından hikâyenin geliştirilmesine dek pek çok konuda katılımcıya danışmanlık yapılacak ve yazma sürecine eşlik edilecektir. Haftada bir online gerçekleşecek olan buluşmalar öncesinde katılımcı Melisa Ceren Hasmaden’e o hafta yazdıklarını gönderecek ve bu online buluşmada metin üzerinde birlikte bir çalışma yapılacak, hikâyenin gidişatı ve anlatıma dair bütün unsurlar konuşulacaktır. 

Melisa Ceren Hasmaden katılımcıya yazma eyleminin tüm süreçlerinde eşlik ederek ona yol gösterecek, deneyimlerini paylaşacak, öneri ve görüşlerini somut olarak metin üzerinde göstererek romanın sağ salim tamamlanmasına destek olacaktır. 

Romanın hazırlık süreci (okuma, tasarlama ve metnin yapısını oluşturma) ile yazma süreci (metnin satır satır oluşumu) periyotlar şeklinde planlanır. Bu nedenle çalışma üçer aylık dönemlere bölünür.

ÖN KOŞULLAR:

Atölyeye başvurmak için; katılımcının, geliştirebileceği bir roman fikrine sahip olması beklenmektedir.


BAŞVURU İÇİN GEREKENLER:

Süreç boyunca üzerinde çalışılacak bir roman fikrine sahip olunması.
Başvuru sahibinin özgeçmişi.


ATÖLYENİN DÜZEYİ:

Orta ve ileri düzey.


AMAÇ:

Bu atölyede Melisa Ceren Hasmaden’in yönetiminde, fikir aşamasında olan ya da henüz tamamlanmamış bir romanın son haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

MELİSA CEREN HASMADEN


1981 yılında İstanbul’da doğdu. Sanat tarihi öğrenimi gördü. Çeşitli kitap/edebiyat dergilerinde yayın koordinatörlüğü ve editörlük yaptı; 2006 yılından itibaren çeşitli dergilerde, gazete kitap eklerinde değerlendirme ve eleştiri yazıları yayımlandı.


Remzi Kitabevi, Tudem, Destek Yayınları, Asi Kitap, Go Kitap, Doğan Egmont bugüne kadar kadrolu veya serbest olarak çalıştığı yayınevlerinden bazılarıdır.

2013 yılından bu yana bağımsız editör olarak çalışmaktadır.