Senaryo Stüdyosu

Üyelik Sözleşmesi

1) Sözleşmenin Tarafları:

İşbu sözleşmenin tarafları, ZAK KÜLTÜR SANAT YAPIM ORGANİZASYON VE TASARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca “ZAK Ltd. Şti.” olarak anılacaktır) ile “ZAK Ltd. Şti”’nin sahibi olduğu www.senaryostudyosu.com (Kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) adlı internet sitesindeki hizmet ve uygulamaları kullanan gerçek kişi veya tüzel kişidir (Kısaca sırasıyla “Üye” olarak anılacaktır).

2) Sözleşmenin Konusu:

İşbu sözleşmenin konusu, “ZAK Ltd. Şti”’nin sahibi olduğu “İnternet Sitesi” üzerinden sunulan hizmet ve uygulamaların üyeler tarafından kullanımına ilişkin koşullar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3) Üyelik:

Üyelik işleminin tamamlanması için, elektronik ortamda “Üye Kayıt Formu”nun eksiksiz doldurulması ve “İnternet Sitesi”ndeki talimatlar takip edilerek sözleşmenin okunmuş olduğunun elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir. Başvuru formunda “Üye”den talep edilen bilgiler, Ad – Soyad / Unvan, doğum tarihi, elektronik posta adresi ve diğer iletişim bilgileridir. Başvuru formunun doldurulmasıyla birlikte “Üye”, bahsi geçen kişisel bilgilerinin internet sitesinde yayımlanmış olan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası çerçevesinde işleneceği hakkında bilgi edindiğini kabul ve beyan eder.

Talep edilen bilgilerin girilmesinin ardından “Üye”, “İnternet Sitesi”ndeki üyeliği gerektiren işlemleri gerçekleştirebilmek için kendisinin belirleyeceği “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”ye sahip olacaktır. “Kullanıcı Adı” “Üye”ye özeldir ve aynı “Kullanıcı Adı” iki farklı üyeye verilmez. “Şifre” kişiye özeldir. “Şifre”nin seçimi ve gizliliğinin korunması üyenin sorumluluğundadır. “Üye” şifresini dilediği zaman değiştirebilir.

Şifrenin üst üste üç kez yanlış girilmesi halinde “Üye”, “Şifremi Unuttum” bölümüne yönlendirilir, ve yeni şifresini tanımlaması için e-maili üzerinden gerçekleştirilecek olan güvenlik adımlarını takip ederek bu aşamadan sonra geçerli olacak yeni şifresini belirleyebilir.

4) Hizmetler:

İşbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayan Üye, ZAK Ltd. Şti.” tarafından sunulan sponsorlu atölye çalışmalarına katılabilir, atölye çalışmalarını satın almamayı tercih etmesi halinde takvimde belirlenmiş ileri bir tarihte düzenlenecek atölye çalışmalarına rezervasyon yaptırabilir, atölye çalışması önerebilir, senaryo, roman, hikayeyi geliştirebilir, proje sunabilir, internet sitesinde yer alan bloklara yazabilir.

5) Üyenin Yükümlülükleri:

“Üye” işbu sözleşmenin onaylanması ile birlikte aşağıdaki yükümlülükleri kabul eder:

 1. (a)

  “Üye”, ayırt etme gücüne sahip ve ergin olduğunu, kısıtlılık hali bulunmadığını ve fiil ehliyetlerine sahip olduğunu, internet sitesinde yer alan “Üyelik Formu” başlığı altında sunduğu bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu,

 2. (b)

  “İnternet Sitesi” üzerinden faydalanacağı hizmetler için gerekli olduğu durumlarda bu bilgilerin hatalı veya eksik girilmesinden doğacak gecikme ve zararlardan kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu durumun tespiti halinde üyeliğinin sona erebileceğini,

 3. (c)

  “İnternet Sitesi”ndeki hizmetleri kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, “İnternet Sitesi”ne eklediği belgelerin ve görüntülerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve “ZAK Ltd. Şti.”’nin bu içeriklerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

 4. (d)

  “ZAK Ltd. Şti.” tarafından elde edilen kayıtların rızası dahilinde olduğunu,

 5. (e)

  Kendi oluşturduğu belge veya görüntüler haricinde, “İnternet Sitesi” üzerinden sunulan tüm hizmetler ile yazılımların telif hakkının “ZAK Ltd. Şti.”’ye ve/veya “ZAK Ltd. Şti.”’ye hizmet sunan, lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, hizmet ve yazılımların fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını, bu hizmet ve yazılımları izinsiz çoğaltılamayacağını ve dağıtılamayacağını, yayımlanamayacağını, pazarlanamayacağını,

 6. (f)

  “İnternet Sitesi”nde sunulan hizmetlerden, “İnternet Sitesi”nde belirlenen usul ve şekle riayet ederek faydalanacağını,

 7. (g)

  Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara riayet etmeksizin suç teşkil edebilecek, hakaret, taciz veya tehdit içerikli sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti göndermemeyi,

 8. (h)

  “İnternet Sitesi” aracılığı ile site üzerinden ticari faaliyette bulunmamayı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

 9. (i)

  Site üzerinde “Şifre” ile yapılacak her türlü işlemden şahsen sorumlu olduğunu,

 10. (j)

  “İnternet Sitesi”nin kullanımının bilgisayarında ve çevre elemanlarında meydana getirebileceği arıza, bilgi kaybı vb. diğer kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, site kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek zararları öne sürerek tazminat talebinde bulunmamayı,

 11. (k)

  “İnternet Sitesi”nin adının, içeriğinin “ZAK Ltd. Şti.” tarafından belirlendiğini, önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini ve sistemin zaman zaman veya sürekli olarak izlenebileceğini, gerekli görüldüğü durumlarda site işleyişine müdahalede bulunma ve sebep göstermeden üyeyi hizmetlerinden yararlandırmama, servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme haklarının bulunduğunu,

 12. (l)

  Yasalar uyarınca postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), sürekli posta (spam mail), yazılım virüsü vb., gönderilme yetkisi olmayan elektronik posta ve mesajlar dağıtmamayı,

 13. (m)

  “ZAK Ltd. Şti.”nin sistemini ticari amaçlı kullanabileceğini,

 14. (n)

  ZAK Ltd. Şti.’nin, mali ve manevi hakları kendisine ait olan her ne formatta olursa olsun, atölye çalışmasında kullanılan belge, ekran paylaşım veya görüntüsü, sunum gibi görsel, işitsel veya yazılı materyalin kaydedilmesine, çoğaltılmasına, yayımlanmasına ve paylaşılmasına izin vermediğini,

 15. (o)

  Üyenin herhangi bir atölye çalışmasına katılması üzerine atölye çalışmasında kullanılan materyali ZAK Ltd. Şti.’nin açık yazılı onayı olmaksızın kullanması halinde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan hukuki ve cezai her türlü sorumluluğu üstleneceğini,

 16. (p)

  ZAK Ltd. Şti.’nin, atölye çalışmaları sırasında, atölye çalışmasına katılan üyeyi chat kutusu üzerinden bilgilendirmek ve yazılı izinlerinin alınması koşuluyla, atölye çalışmasının tanıtımı amacıyla atölye görüntülerini en fazla bir dakika süre ile kaydedebileceği ve fotoğraf çekimi yapabileceği hususunda bilgi sahibi olduğunu

Kabul ve taahhüt eder.

6) “ZAK Ltd. Şti.”’ye Verilen Yetkiler:
 1. (a)

  “ZAK Ltd. Şti.”, herhangi bir zaman diliminde sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması sonucu “ZAK Ltd. Şti.”nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 2. (b)

  “ZAK Ltd. Şti.”, üyelik işlemlerini tamamlayarak şifre almış kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da bazı faaliyetlerden yararlanmak üzere şifrelerini kullanmalarını talep edebilir.

 3. (c)

  “ZAK Ltd. Şti.”, “İnternet Sitesi” üzerinden sağlanan hizmetlerin sunumunda teknik arıza meydana gelmesi durumunda, “Üye”nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. Bu çerçevede “ZAK Ltd. Şti.”,servislerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

 4. (d)

  “ZAK Ltd. Şti.”, kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın alarak veya tedarik ederek site üzerinde bulundurduğu bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, desen, özgün metin vb. görsel ve yazılı eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

 5. (e)

  “ZAK Ltd. Şti.”,gerekli gördüğünde, üyelik gerektirmeyen hizmet ve servislerini, üyelik gerektiren duruma dönüştürülebilir, ilave hizmet ve servisler açabilir, bazı hizmet ve servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretsiz olanları ücretli hale dönüştürebilir.

 6. (f)

  “ZAK Ltd. Şti.”, teknik zorunluluklar ve değişen mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

7) Fesih:

Taraflar, gerekli gördüğü taktirde sebep göstermeden işbu sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.

8) Geçerli Sayılacak Kayıtlar:

Üye, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda “ZAK Ltd. Şti.”’ nin ticari defter kayıtları, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193 üncü maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceği ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve kabul eder.

9) Mücbir Sebep:

“ZAK Ltd. Şti.”’ nin “İnternet Sitesi”nde yer alan hizmetleri ihlal etmesine mutlak olarak kaçınılmaz şekilde neden olan harici olaylar mücbir sebep olarak değerlendirilir. Olağansütü hal, savaş ve tabii afetler ile salgın hastalık, grev gibi sosyal afetler ve internet altyapısı sorun ve arızaları, sistem güncellemeleri ve sisteme aşırı yüklenmeler, hava koşulları, elektrik kesintileri ve benzeri haller ile bu haller ile sınırlı olmamak koşuluyla öngörülemez ve önlenemez olaylar mücbir sebep kapsamı içinde yer alır. Bu durumlarda “Üye”, “ZAK Ltd. Şti.”’nin, sözleşmeden doğan edimleri ifa ile sorumlu olmayacağını, edimlerin kısmen veya tamamen, geç veya eksik ifa edildiğini ileri sürülerek sorumlu tutulamayacağını, “ZAK Ltd. Şti.”’den tazminat talebinde bulunmayacağını beyan ve kabul eder.

10) Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İşbu sözleşme hüküm ve maddelerinin uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan Adliyesi) Mahkemeleri ile İstanbul (Çağlayan Adliyesi) İcra Daireleri yetkili olacaktır.

11) Tebligat:

İşbu sözleşmeden doğan her türlü bildirim, tarafların elektronik posta adresleri üzerinden gerçekleşecektir. Bu elektronik posta adresleri, “İnternet Sitesi” üzerinden yürütülen her türlü iş, işlem, faaliyet kapsamında yasal posta adresi olarak kabul edilir. “ZAK Ltd. Şti.” tarafından kullanılacak olan elektronik posta adresi [email protected] ‘dur. Taraflar, elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, bir (1) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bildirim gerçekleşmediği taktirde eski elektronik posta adresine yapılacak olan tebligat üyenin kendisine yapılmış sayılacak ve geçerli olacaktır.

12) Yürürlük:

İşbu sözleşme, kullanıcının kayıt formunu doldurmasını takiben “Kabul Ediyorum” butonuna basarak onaylamasından itibaren yürürlüğe girecek ve feshedilinceye kadar geçerli olacaktır.