PROSPEKTÜS 2 YENİ DÖNEM 29 NİSAN'DA BAŞLIYOR!

PROSPEKTÜS 2  YENİ DÖNEM 29 NİSAN'DA BAŞLIYOR!


Senaryo Stüdyosu’dan, donanımınızı artıracak, senaryo bilginizi bir adım ileriye taşıyacak zengin bir eğitim paketi: Prospektüs 2

Melisa Üneri’den “Sinopsis”

Melisa Üneri ile “Sinopsis” bir fikrin senaryoya dönüştürülmesine giden yolda  en önemli aşamalardan biri olan genel hikâye ve sinopsis yazımı üzerine uygulamalı bir atölye.
4 ders, 8 saat.

Ümit Ünal ile “Film Dili”

Ümit Ünal ile “Film Dili”nde sinema dilinin unsurlarını anlamaya çalışacak, sinema tarihinden örneklere bakacak ve birlikte kısa bir hikâyeden bir kısa film senaryosu  yazma fırsatı bulacaksınız.

Bakın Ümit Ünal bu atölyeyi nasıl anlatıyor: “Şu yakınmayı yıllardır bir çok insandan duydum: ‘Aklımda çok güzel bir hikâye var, mükemmel film olur. Ama senaryosuna nereden başlayacağımı bilemiyorum.’ Peki neden bir hikâyeyi senaryoya "çevirirken" zorlanıyoruz. Çünkü sinemada hikâye anlatırken kullandığımız dil, günlük hayatta ya da edebiyatta kullandığımız hikâye dilinden farklı. Sinemanın dilini bilmemiz, aklımızdaki hikâyeyi sinema diline tercüme etmemiz, sinema diliyle düşünmemiz gerek.”
4 Ders 8 Saat

Ercan Mehmet Erdem ile “Senaryoda Gerilim Unsuru”

Ercan Mehmet Erdem “Senaryoda Gerilim Mekanizması ve Klişe” başlığı ile kurduğu atölyesini şu sözlerle anlatıyor: “Belli türlerde gerilim senaryonun ana taşıyıcısı olsa da komedi dahil farklı türlerde de "tutkal" olarak  kullanılır, merak unsurunu ayakta tutmaya yarar. Senaryo yazımında metin inşa etmenin yolu türün klişeleşmiş kurallarına riayet etmekten geçse de, bu yöntem ortaya koyacağınız eserin bırakın özgün/orijinal olmasını, sıradan/bayağı bulunmasına yol açacaktır. Oysa türünün diğer örneklerinden sıyrılıp izleyiciye benzersizlik hissi yaşatan senaryolar da aynı kurallara bağlı şekilde inşa edilmiştir. Bu sebeple senaryo yazımında klişenin özgünlüğe dönüştüğü flu aşamaları ve gerilim mekanizmasının nasıl çalıştığını inceleyeceğiz.”
2 ders 5 Saat

Selcan Özgür ile “Dizi Senaryosu Yazarlığı”

Selcan Özgür ile “Dizi Senaryosu Yazarlığı” konvansiyonel ya da dijital platformlar için kendi fikirlerini yaratmak, geliştirmek ve sunmak isteyen katılımcıların dahil olabileceği  benzersiz bir atölye. Katılımcıları epizodik anlatımlı dramatik yapıda farklı senaryo matematikleriyle tanıştırmayı ve fikirlerini sunulabilir hikâyelere dönüştürmek için gerekli metodik araçları sağlamayı amaçlayan bu atölye katılımcılarına yazma sürecinde olduğu kadar televizyon yapım işinde de ortaya çıkabilecek olası sorunlar ve fırsatlar konusunda rehberlik edecek.
4 ders 8 saat

Ezel Akay ile “Film Kurmak”

Film hikâyesi nasıl kurulur? Yönetmenin kamerası, yani “işaret parmağı” neleri gösterir? Her plan/ görüntü, bir sonraki planı/görüntüyü nasıl “çağırır”? Oyuncuların hareketleri, bakışları, susuşları ve dialoglarının hikâyenin akışındaki etkisi nasıl anlaşılır, dialog nasıl hareketle eşlenir? Bir sahneden bir sahneye nasıl geçilir?

Ezel Akay atölyenin işleyişini şöyle anlatıyor: “Bu ‘deli’ sorulara cevapları birlikte vereceğiz. Bir uzun ‘zihin deneyi’ ile, birlikte, konuşup akıl yürüterek, tüm adımları akılda tutarak ve kurgulayarak bir film çekeceğiz. Tamamen akıldan, sözü bir kamera gibi kullanarak, doğaçlama bir hikâye kuracak, birlikte anlayıp anlatacağız. Yönetmenler için doğaçlama, kamerasız, “sohbetten doğan” bir film için atölye!”
1 ders 5 saat (Blok)

Levent Kazak ile “Sağlama”

Ve “ileri seviye”ye geçmeden önceki bu son durakta, katılımcıların  Prospektüs 2 boyunca edindikleri bilgilerin, yaşadıkları deneyimlerin karşılıklı soru ve cevaplarla sağlamasını yapıyoruz.
2 ders 6 saat