Yazarlık Atölyeleri Irmak Zileli ile

Irmak Zileli ile

Yazarlık Atölyeleri
Kategori Temel Eğitim
Kategori
  • Atölye Hakkında Bilgiler
  • Irmak Zileli Kimdir

Yazarlık Atölyesi: Kurmacada Poetikanın İnşası

Bir yazarın yanıtlaması gereken öncelikli soru “ne anlatmak istediği”dir. Bu soruya verdiği yanıt onun söylemek istediği sözün altını doldurması, metnin poetikasını oluşturması için sadece bir ilk adımdır. Ne anlatmak istiyorum, bunu neden anlatmak istiyorum, ne şekilde anlatmak istiyorum gibi pek çok sorunun yanıtını arayan yazar hem metnin poetikasını oluşturur hem de kendi edebi anlayışını tekrar ve tekrar tartışmaya açar. Yazarın ördüğü hikaye ve yapı bu poetikaya yaslanır. Yazar metnin poetikasını inşa ederken kendi edebi anlayışı ile metnin ihtiyaçlarını karşılıklı bir ilişki içinde yeniden düşünür.

Bu atölyede yazarın düşünme faaliyeti esnasında beslendiği kaynaklar ve düşünme yöntemi üzerinde durulacak. Katılımcıların öykü/roman yazma sürecinde metnin poetikasını oluştururken tutarlı ve derinlikli bir bakış açısı geliştirmelerinin yolları aranacak.

Konu, örnek metinler ve yazarların çalışma yöntemleri üzerinden işlenecek. Katılımcılar çeşitli alıştırmalarla metnin poetikasını oluşturma pratiği kazanacak.

2-9-23-30 Kasım 2023

BU ATÖLYEYE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Yazarlık Atölyesi: Kurmacada Mesele-Yapı-Olay Örgüsü İnşası

Yazar ne anlatmak istediğini bulduktan sonra konusunun ardında ne tür bir mesele olduğunu araştırır. Konusuna nasıl yaklaşacağını belirleyebilmesi için fikrini, söylemek istediği sözü, tartışmak istediği meseleyi, sordurmak istediği soruları düşünmesi gerekir. Metnin meselesinin ne olacağını bilmek, ihtiyacı olan yapıyı ve olay örgüsünü kurmaya yarar. Yazarın meselesini keşfetmesi, nasıl bir yapı ve olay örgüsü kuracağını bulmasına yardımcı olur. Bu üç öğe birbiriyle uyumlu olmalıdır.

Bu atölyede yazarın öykü/roman konusunun ardındaki meseleyi nasıl bulup ne şekilde derinleştirebileceği, doğru bakış açısı oluşturmanın yolu ve meseleye uygun yapıyı ve olay örgüsünü kurmanın yöntemleri üzerinde durulacak.

Konu öykücü ve romancıların metinleri incelenerek işlenecek. Ayrıca katılımcıların kendi çalışacakları metinlerde mesele-yapı-olay örgüsü arasında uyumu nasıl oluşturabileceklerine dair yönlendirme yapılacak.

7-14-21-28 Aralık 2023

BU ATÖLYEYE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Yazarlık Atölyesi: Kurmacada Anlatıcı Türleri

Kurmaca bir metinde en önemli sorulardan biri hikâyenin hangi bakış açısından anlatılacağıdır. Bu da anlatıcının seçimi demektir. Anlatıcıyı seçmek bir elek işlevi görür. Yazar hikâyeyi kimin anlatacağına karar verdiğinde aslında metne nelerin girip nelerin giremeyeceğini de belirlemiş olur. Dolayısıyla anlatıcının kim olacağının seçimi, yazarın neyi nasıl anlatmak istediğiyle de doğrudan ilişkilidir. Anlatıcının doğru seçilmesi için metnin ihtiyaçlarının bilinmesi, mesele üzerinde derinlemesine çalışılması, bakış açısının belirlenmesi önemlidir. Ama aynı zamanda anlatıcı türlerine de hakim olmak gerekir. Anlatıcı türlerinin ne şekilde kullanılabileceğini, sınırlarını, teknik özelliklerini bilmek, metnin poetikasıyla da doğrudan ilişkili bir konudur.

Bu atölyede yazarın anlatıcısını seçerken neleri gözetmesi gerektiği, metnin ihtiyaçlarının anlatıcı seçimini nasıl etkilediği, aynı zamanda metnin poetikası ile anlatıcı türü arasındaki ilişkinin ne olduğu üzerinde durulacak. Tek tek tüm anlatıcı türleri ve bakış açıları teknik olarak açıklanacak.

Örnek metinler üzerinden anlatıcı türlerinin gösterileceği atölyede, katılımcıların kendi metinlerinde kullanabilecekleri anlatıcının seçimi ve sonuçları üzerinde durulacak.

4-11-18-25 Ocak 2024

BU ATÖLYEYE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Yazarlık Atölyesi: Kurmacada Anlatım Teknikleri

Kurmaca yazarı metnin içinde yeni bir gerçeklik yaratır. Gerçek yaşamın dışında, bazen onu taklit eden, bazen ondan uzakta, kendine ait bir gerçekliği vardır kurmacanın. Bu gerçekliği yaratabilmenin yolu anlatım tekniklerini yaratıcı bir biçimde kullanabilmekten geçer. Yazar metin aracılığıyla bir oyun oynar ve okuru da bu oyuna davet eder. Yazar ile okurun birlikte oynayabilmesi için, oyun mekanı olan metnin içinde oyunun gerçekliğini bozmayacak şekilde bir anlatı inşa edilmelidir. Sözgelimi oyuna katılan okurun hayalinde bazı görüntülerin oluşabilmesi gerekir. Okurun yazarın yarattığı dünyaya girebilmesi bu dünyanın kendi içinde tutarlı ve inandırıcı olabilmesiyle, dolayısıyla anlatım tekniklerini doğru kullanabilmesiyle mümkündür.

Bu atölyede yazarın kullandığı anlatım teknikleri üzerinde durulacak ve bu tekniklerin olmazsa olmazları, nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır. Anlatmak ile göstermek arasındaki farklar, inandırıcı bir diyalogun nasıl olabileceği, metinde zaman ve mekan kullanımı, betimleme yapma biçimleri, geriye dönüşler ya da zamanda sıçramaların nasıl gerçekleştirilebileceği gibi pek çok teknik konu işlenecektir.

1-8-15-22 Şubat 2024

BU ATÖLYEYE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Yazarlık Atölyesi: Kurmacada Bilinçakışı Yöntemi

Bilinçakışı yöntemi parmak izi gibidir. Virginia Woolf ile James Joyce bile birbirinden apayrı şekilde kullanır bu tekniği. Hem Türkiye’de hem dünyada edebiyata farklı dönemlerde farklı yansımaları olduğu bilinir. Fakat bu bilinçakışı tekniğinin kendine ait kimi gerekleri olmadığı anlamına gelmez. Bilinçakışının ortaya çıkışının ardındaki edebi politikayı kavramak bile başlı başına bu tekniğin amacı ile uygulaması arasındaki ilişkiyi görmek açısından önemlidir.

Bu atölyede bilinçakışı tekniğinin felsefesi, tarihi ve bugüne kadarki uygulamaları üzerinden gelişimi ele alınacaktır. Aynı zamanda farklı örnekler incelenerek bilinçakışının ne olup ne olmadığı üzerinde durulacaktır.

Bilinçakışı tekniğinin uygulamalı biçimde kavranmasının amaçlandığı atölyede, katılımcılarla birlikte bu yöntemi metinlerinde kullanabilmelerinin yolları araştırılacaktır.

7-14-21-28 Mart 2024

BU ATÖLYEYE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

IRMAK ZİLELİ, 1978 yılında İstanbul’da doğdu. Sosyal Antropoloji öğrenimi gördü. Yayın dünyasına çeşitli dergilerde, gazete kitap eklerinde yayımlanan değerlendirme ve eleştiri yazılarıyla adım attı. 


Zileli’nin basılmış eserleri arasında Eşik (2011), Gözlerini Kaçırma (2014), Gölgesinde (2017), Son Bakış (2019), Bende Ölen Sensin (2022) ile genç okurlar için kaleme aldığı Bozuk Saat (2019), Arkadaşım İçin (2022)  romanları bulunmaktadır. Diğer kitapları arasında Bayram Çocukları (2004) isimli bir araştırma, Halit Refiğ ile söyleşilerinden oluşan Doğruyu Aradım Güzeli Sevdim (2009) ve Ahmet Mümtaz Taylan’la hazırladığı bir nehir söyleşi kitabı olan Ara Toplam (2021) bulunuyor. 


Zileli’nin Eşik romanı 2012 Yunus Nadi Roman Ödülü’ne, Son Bakış isimli romanı ise 2020 Duygu Asena Roman Ödülü’ne değer görüldü.